Hem Galleri Bokhandel Lektör Press

Copyright © Blå Stolen Förlag 2016

Print

Vårt samarbete kan se ut så här:


Steg 1: Du skickar din text till mig för bedömning


Steg 2: Jag går igenom texten och gör en helhetsbedömning – vad skulle behövas för att förbättra helheten, vilka strykningar/kompletteringar kan behövas?


Steg 3: Efter överenskommelse om tidsåtgång och pris sätter jag igång med detaljarbetet och kommer med konstruktiv feed back, pekar på vad som är utvecklingsbart, kommer med förslag till omstuvningar och förbättringar.


Steg 4: Vi går igenom ändringarna genom att bolla texten fram och tillbaka mellan oss några gånger.


Steg 5: Ditt manus är färdigt att skicka till förlaget och ges ut!

Prenumerera på mig

Man kan anlita mig för en engångsinsats – en enda bok – eller som en återkommande professionell kontakt. Det går alltså att ”prenumerera” på mig!

Det kan t ex handla om att man ansvarar för nyhetsbrev, webbtexter, pressreleaser eller facktexter och inte har så stor skrivvana själv. Eller en författare som fastnat i sitt skrivande och behöver återkommande hjälp att komma vidare.


Jag– en erfaren journalist


Efter 22 år i nyhetsbranschen – varav de sista åtta åren som Dagens Nyheters medicinjournalist – sade jag upp mig och började frilansa. Det har gått över förväntan. Mina uppdragsgivare har varit allt från glassiga magasin till statliga myndigheter och forskningsråd. Jag har skrivit sex populärvetenskapliga böcker, varit projektledare för en ny tidskrift om forskning, varit programledare för Kropp och själ i P 1 gjort research åt Sveriges Television, lett debatter och, agerat verbal barnmorska åt forskare med författardrömmar…för att bara nämna några exempel.

Under sammanlagt tio terminer har jag undervisat på Poppius Journalistskola i Stockholm

(grundkurs, reportage – och researchkurs).

Jag har ofta anlitats som lärare och ”skrivcoach” för olika yrkesgrupper inom vård och omsorg, bland annat med Karolinska Institutet och Vetenskapsrådet som uppdragsgivare

Gun Leander

Sitter du med ett manus som behöver bearbetas, kortas eller kanske stuvas om?

Då kan jag hjälpa dig. Jag kan se med nya ögon på din text, ge återkoppling och fungera som ett inspirerande bollplank.

Som lektör och skrivcoach har jag lång erfarenhet av att hjälpa blivande skribenter och författare att komma loss med sin text. Jag hjälper dig att hitta guldkornen och banta ner en oformlig textmassa. Det ska svänga. Helst också lyfta.

Det handlar inte bara om att hitta de rätta orden utan också om fingertoppskänsla och rytm.

Bra text skapas i ett samspel med den tänkta läsaren.

Priser